Chengdingman

  • Магнийн металл ембүү
  • Бидний тухай

Ниншя Чендинман худалдааны ХХК нь 2020 онд байгуулагдсан. Тус компани нь Ниншя хотын Инчуан хотод байрладаг. Энэ нь магнийн ембүү, магнийн хайлш болон бусад магнийн бүтээгдэхүүнд анхаарлаа хандуулдаг борлуулалтын компани юм. Байгуулагдсан цагаасаа эхлээд чанар, нэгдүгээрт үйлчилгээ, шударга байх гэсэн үйл ажиллагааны зарчмыг баримталж ирсэн. Өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд ололт амжилтынхаа үндсэн дээр цуцалтгүй хичээл зүтгэл гарган урагшилсаар аймаг орон нутгийн болон олон улсын зах зээлд өөрийн байр сууриа эзэлж, үйлчлүүлэгчид болон үе тэнгийнхнийхээ дэмжлэг, сайшаалыг хүртэж байна. Амьдралын бүхий л давхаргын найз нөхөдтэйгөө зочилж, ажил хэргийн хэлэлцээр хийхийг урьж байна.